Springlane hecht veel waarde aan de veiligheid van jouw gegevens. In het kader van jouw registratie als nieuwe klant op Springlane.de wordt er gevraagd naar jouw persoonlijke gegevens. Hierbij gaat het om gegevens die Springlane nodig heeft voor de afwikkeling van de op Springlane.de afgesloten overeenkomsten. Alle persoonsgebonden gegevens worden door Springlane vertrouwelijk en overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen behandeld, met name die van de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz). Ter beveiliging van jouw gegevens in het online betalingsverkeer beschermt Springlane deze met de modernste versleutelingstechnieken zoals bijv. de Secure Socket Layer (SSL). SSL is een erkend standaard protocol dat een veilige gegevensuitwisseling waarborgt. Alle gegevens die voor jouw bestelling worden gebruikt, worden uitsluitend versleuteld overgedragen aan Springlane.